In Cube HQ Office

_In-Cube-HQ-office-51
_In-Cube-HQ-office-31
_In-Cube-HQ-office-41

 

In Cube Showroom

_In-Cube-showroom21

 

Khind Company CEO Room

_Khind-company-CEO-room11
_Khind-company-CEO-room2
_Khind-company-CEO-room31

 

Khind Company Gym Room

_Khind-company-gym-room11
_Khind-company-gym-room21

 

Khind Company AV Room

_Khind-company-AV-room1

 

Delux Night Club

_Delux-Night-Club-1
_Delux-Night-Club-2

 

Star Points Hotel

_Star-Points-Hotel1
_Star-Points-Hotel2
_Star-Points-Hotel3

 

Sunway Medical Hospital

_Sunway-Medical-Hospital-toilet-2

 

Residential Setia Eco Park

Residential-Setia-Eco-Park2
Residential-Setia-Eco-Park3
Residential-Setia-Eco-Park4
Residential-Setia-Eco-Park5
_Residential-Setia-Eco-Park61
_Residential-Setia-Eco-Park71
_Residential-Setia-Eco-Park81
_Residential-Setia-Eco-Park9
_Residential-Setia-Eco-Park10